Adaptacja gotowego projektu pod własne potrzeby – o czym warto pamiętać

Adaptacja projektu gotowego daje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę domu i jest niezbędna do zgłoszenia tego zamiaru. Jej głównym celem jest odpowiednie dostosowanie projektu – zarówno do lokalnych warunków zabudowy, jak i własnych potrzeb inwestora. O czym należy pamiętać, decydując się na adaptację projektu gotowego?

Część obowiązkowa i dodatkowa adaptacji

Adaptacja projektu gotowego dzieli się na dwie podstawowe części – obowiązkową i dodatkową. Pierwsza z nich dotyczy dostosowania projektu gotowego do wskazań Miejscowego Planu Zagospodarowania. W przypadku jego braku, pod uwagę brane są wymagania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Projekty domów muszą być obowiązkowo zaadaptowane do stref obciążeń konstrukcyjnych. Należy też sporządzić projekt zagospodarowania terenu, włącznie z uwzględnieniem budynku projektowanego na mapie geodezyjnej do celów projektowych. Część obowiązkowa obejmuje też uzgodnienia, pozwolenia i opinie od określonych instytucji i urzędów. Dla indywidualnych potrzeb inwestora znaczenie ma część dodatkowa, która umożliwia dostosowanie względem nich projektu. Warunki położenia działki nierzadko wymuszają wprowadzenia różnych zmian – dotyczy to np. modyfikacji umiejscowienia tarasu czy rozmieszczenia okien, dobudowania garażu, zabezpieczenia przed szkodami górniczymi, zmiany kąta nachylenia połaci czy przeróbki konstrukcji więźby dachowej. Projekty domów jednorodzinnych mogą być adaptowane pod własne potrzeby także z uwagi na usytuowanie względem stron świata, nośność gruntu czy ukształtowanie terenu.

Wykonanie adaptacji projektu gotowego

Za adaptację projektu gotowego odpowiada architekt, którego wybór zależy od inwestora. Projektant ten musi dysponować odpowiednimi uprawnieniami oraz należeć do Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów. Najlepiej, żeby był zorientowany w uwarunkowaniach lokalnych terenu, na którym położona jest działka. Architekt adaptujący gotowe projekty domów parterowych ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność całego procesu oraz jego zgodność z przepisami budowlanymi i obowiązującymi normami. Musi też przejąć obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy, w tym te związane z prawidłowością i kompletnością projektu. Adaptacja zatwierdzana jest poprzez podpis i pieczątkę architekta adaptującego.Miejsce na foto1

Zmiany w projekcie

Projekty gotowe chronione są prawem autorskim. W dokumentacji jest jednak zwykle uwzględniony zakres zmian, które mogą być dokonane bez zgody projektanta. Inwestor otrzymuje zezwolenie na ich wprowadzenie w momencie zakupu. Zakres może być dość szeroki, jednak czasem bywa ograniczony. Najczęściej pod potrzeby własne można zmodyfikować m.in. materiały i elementy konstrukcyjne. Projekt da się też zwykle dostosować do warunków gruntowych, nieznacznie zmienić elementy niekonstrukcyjne czy modyfikować wykończenie ścian. Inwestor może też czasem zmienić rodzaj pokrycia dachowego, dodać podpiwniczenie lub z niego zrezygnować. Modyfikacje te nie wpływają na zewnętrzny wygląd budynku, np. elewację czy bryłę. Adaptacja powinna jednak zachowywać zbliżone walory techniczne pierwotnego zamysłu architekta. W przeciwnym razie konieczne jest uzyskanie zgody autora projektu na wprowadzenie zmian. Najczęściej odbywa się to bezpłatnie, jednak warto zapytać przed zakupem projektu.

Najtrudniejsze modyfikacje adaptacyjne

Niektóre zmiany w projekcie gotowym mogą być dość kosztowne w realizacji. Wiążą się bowiem z koniecznością zaprojektowania różnych zamiennych rozwiązań w konstrukcji budynku. Dotyczy to np. przekształcenia obiektu parterowego w piętrowy. Trudna i kosztowna może być też zamian wymiarów lub technologii budowy domu. Nierzadko lepiej poszukać rozwiązania, które spełni potrzeby inwestora bez konieczności poważnej adaptacji. Gotowe projekty domów posiada w swojej ofercie firma budowlana New-House. Na stronie https://new-house.com.pl/projekty-domow skorzystać można z autorskiego kalkulatora, pozwalającego na oszacowanie wyceny projektu na podstawie podanych parametrów.

4 września, 2019

Dodaj komentarz