Najem zwykły a okazjonalny – różnice

Kupiłeś mieszkanie z myślą o zarabianiu na jego wynajmie? Z lokatorem możesz podpisać jedną z dwóch umów najmu, czyli zdecydować się na najem zwykły lub okazjonalny. Różnica między tymi umowami dotyczy głównie zakresu ochrony, jaki dzięki nim zyskasz. Zobacz, która z nich będzie dla Ciebie korzystniejsza.

Czym jest najem zwykły a czym najem okazjonalny?

Najem zwykły to umowa cywilnoprawna, czyli regulowana przez kodeks cywilny. Zgodnie z definicją najmu podpisując taką umowę, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania, z kolei najemca zobowiązuje się regulować czynsz w ustalonej wysokości. Ponieważ w Polsce obowiązuje swoboda zawierania umów, to w umowie najmu zwykłego Ty i lokator możecie określić swoje dodatkowe prawa i obowiązki.

Czym jest najem okazjonalny? To szczególny typ umowy najmu mieszkania czy domu, który został przewidziany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Ustawie o zmianie kodeksu cywilnego. Aby móc zaproponować lokatorowi taką umowę, musisz spełnić kilka warunków. Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych, nieruchomość zaś nie może mieć charakteru komercyjnego (np. nie może być lokalem usługowym).

Najem zwykły a okazjonalny – 2 najważniejsze różnice

Jako osoba prywatna oferujesz mieszkania do wynajęcia w Warszawie? Jeżeli wahasz się między podpisaniem umowy najmu zwykłego a umowy najmu okazjonalnego, poznaj najważniejsze różnice. Są to:

  1. Dodatkowe formalności. Lokator podpisujący umowę najmu okazjonalnego musi m.in. złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Z kolei Ty – jako wynajmujący – w terminie 14 dni musisz zgłosić umowę do właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego. W przeciwnym razie umowa zostanie uznana za najem zwykły.
  2. Okres trwania umowy. W przypadku najmu okazjonalnego umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 10 lat. Z kolei w przypadku najmu zwykłego będziesz miał pełną dowolność co do okresu, na który udostępnisz swoje mieszkanie najemcy.

Warto wiedzieć, że jedynie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji musi mieć formę aktu notarialnego. Do sporządzenia samej umowy notariusz nie jest potrzebny. Wciąż jednak pozostaje kwestia uzgodnienia, która ze stron – Ty czy najemca – pokryje koszty notarialne. Czasem strony decydują się opłacić koszty wspólnie.

Co będzie dla Ciebie korzystniejsze – najem zwykły czy okazjonalny?

Jeżeli kupiłeś mieszkanie pod wynajem, to z pewnością chcesz uchronić się przed nieuczciwym lokatorem. Najem okazjonalny ma tę zaletę, że pozwala szybko przeprowadzić eksmisję najemcy, który nie płaci i nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania. W tym przypadku nie ma konieczności zakładania sprawy w sądzie i oczekiwania na wyrok eksmisyjny. Nie będziesz musiał też czekać, aż gmina przyzna lokatorowi mieszkanie ze swoich zasobów. W praktyce standardowa eksmisja może trwać latami, a najem okazjonalny przyśpiesza procedury w tym zakresie.

Dla Ciebie, jako właściciela nieruchomości, korzystniejsze będzie podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Ten szczególny rodzaj umowy najmu zapewni lepszą ochronę Twoim interesom, jeżeli zdarzy Ci się trafić na nieuczciwego najemcę.

20 kwietnia, 2021