Przegląd technologii energooszczędnych

Temat ważny – oszczędzanie energii. Ponoć 50 % światowego zużycia energii związane jest z budową i eksploatacją budynków. Również ponad połowa zanieczyszczeń powietrza powstaje w wyniku ogrzewania budynków! Warto więc postawić na nowoczesne formy budownictwa opierające się na zasadach energooszczędności.

 

Domy energooszczędne

W uproszczeniu dom energooszczędny to taki, który zużywa 2-3 krotnie mniej energii do ogrzewania niż budynek typowy. Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi średnio 120 kWh/m2/rok. W Polsce za dom energooszczędny uważa się budynek, którego zapotrzebowanie na energię jest niższe niż 70 kWh/m2/rok. W Europie Zachodniej za taki dom uważa się budynek, którego zapotrzebowanie na energię jest niższe niż 50 kWh/m2/rok.

Ponieważ najwięcej ciepła tracimy przez ściany i dach domu, budownictwo energooszczędne przywiązuje do nich niezwykłą uwagę. Ściany powinny być zbudowane z materiałów o wysokiej jakości i starannie ocieplone. Nie ważne czy zdecydujemy się na budowanie z betonu komórkowego, ceramiki, keramzytobetonu czy silikatów. Ważne jest natomiast to, aby osiągnąć odpowiednie parametry cieplne.

Specjalnym przykładem domów energooszczędnych są domy pasywne. Zostały w nich zastosowane rozwiązania mające na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Zapotrzebowanie na energię w domach pasywnych jest ośmiokrotnie mniejsze niż w budynkach tradycyjnych wynosi bowiem zaledwie 15 kWh/m2/rok.

Sama nazwa „dom pasywny” pochodzi z faktu, że do ogrzewania budynku wykorzystywana jest energia pozyskiwana, przede wszystkim z promieniowania słonecznego oraz energia cieplna osób i urządzeń elektrycznych. Nie jest ona produkowana w sposób „aktywny” lecz wykorzystywana w sposób „pasywny”.
Duże znaczenie ma tu również szczelności oraz grubości warstwy izolacyjnej zarówno w ścianach jak i stopach, dzięki której budynek długo utrzymuje ciepło. Aby optymalnie wykorzystać energię cieplną domy pasywne posiadają duże przeszklenia, szczególnie od strony południowej.

Ekologiczne sposoby ogrzewania

Aby zmiejszyć ilość szkodliwych substancji pochodzących z tradycyjnych systemów ogrzewania oraz zaoszczędzić paliwa i energię elektryczną opracowano alternatywne sposoby ogrzewania Do najbardziej popularnych należą pompy ciepłą oraz kolektory słoneczne.

Ogólnie rzecz biorąc pompa ciepła jest urządzeniem pracującym na podobnej zasadzie jak lodówka czy klimatyzator. Różnica polega jedynie na tym, że lodówka przekazuje ciepło z komory chłodniczej do pomieszczenia, natomiast pompa ciepła przekazuje ciepło z otoczenia do budynku. Jej zadaniem jest ogrzewanie budynku, podgrzewanie wody użytkowej lub nawet podgrzewanie wody w basenie. Dodatkowo w czasie upałów może być również wykorzystywana do ochładzania domu.

Kolektory słoneczne to urządzenia wykorzystujące ponad połowę całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Za pomocą zjawiska konwersji kolektory zamieniają energię słoneczną na ciepło. Uzyskane w ten sposób ciepło może być wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej,podgrzewanie wody basenowej czy wspomagania centralnego ogrzewania. Dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych uzyskujemy nawet 60% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Oczywiście największą ilość ciepłej wody można uzyskać w miesiącach wiosenno-letnich, lecz nawet w miesiącach zimowych ilość ogrzanej wody nie powinna być mniejsza niż 28% całkowitego zapotrzebowania.

Budownictwo energooszczędne to nasza przyszłość. Materiały, style, koncepcje wciąż się zmieniają. Praktycznie codziennie producencie zasypują nas nowościami, które jeszcze bardziej oszczędzają energie w budynkach. Warto z tych propozycji korzystać i postawić nie tylko na ekologię i czystsze środowisko ale również na oszczędności, które niesie ze sobą budownictwo energooszczędne.

8 czerwca, 2013

Dodaj komentarz