Termin złożenia pit 28 online

Niezależnie od formy przekazania deklaracji do urzędu skarbowego podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć pit 28 papierowy lub pit 28 online do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym.

Rozliczenie podatku ryczałtowego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub uzyskujący dochody z najmu lub dzierżawy.

Ryczałtowe rozliczenie podatku jest dużo prostsze niż na zasadach ogólnych, nie wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, dlatego też ustawodawca przewidział najkrótszy termin na rozliczenie roczne, bo zaledwie miesiąc po zakończeniu roku podatkowego. Ryczałtowcy uzyskują swoje dochody bez pośrednictwa płatników, więc nie muszą tak jak inni podatnicy czekać na informacje przesyłane przez płatników do końca lutego.

Rozliczenie pit 28 trzeba wykonać samodzielnie lub zlecić do biura rachunkowego czy kancelarii doradcy podatkowego. Rozliczenie pit 28 online można z łatwością wykonać samodzielnie. Dostępne w internecie programy do rozliczania pit nie wymagają od nas wiedzy podatkowej. Zadaja proste pytania, a nasze odpowiedzi umieszczaja w odpowiednich rubrykach formularza podatkowego. Po zebraniu wszystkich danych wykonują bezbłędnie obliczenia.

Wysyłka deklaracji

Gotowe zeznanie pit 28 online wysyłamy nie wychodząc z domu w dowolnej porze dnia, również w czasie, gdy nie pracują stacjonarne urzędy skarbowe. System e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Pit 28 online możemy więc wypełnić i wysłać nawet w nocy albo w niedzielę. Z takiego rozwiązania zadowoleni są na pewno spóźnialscy podatnicy, którzy nie zdążą złożyć deklaracji przed zamknięciem urzędu skarbowego. Pit 28 online mogą wysłać przez internet do północy 31 stycznia i w ten sposób zachowają ustawowy termin złożenia zeznania. Ważne jest, aby przed północą otrzymać (droga elektroniczną) dowód prawidłowego wysłania pit 28 online, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Korygowanie błędów

W przypadku gdy pojawił się błąd w czasie wysyłki pit 28 online, podatnik otrzyma z systemu e-Deklaracje informację o błędzie i będzie mógł go poprawić i wysłać zeznanie ponownie. Błędy sygnalizowane podczas wysyłania deklaracji online najczęściej dotyczą danych weryfikacyjnych, które zastępują podpis elektroniczny. Inne pomyłki możemy zauważyć później, już po złożeniu deklaracji pit 28 online. Mamy wtedy prawo do korekty zeznania i można jej dokonać również przez internet, bez dołączania dodatkowych uzasadnień.

Odliczenia w pit 28

Rozliczając podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 online można skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie o ryczałcie. W takim przypadku należy wypełnić obowiązujące załączniki PIT/O oraz PIT/D.

31 grudnia, 2016

Dodaj komentarz